Produkter

Produkter

Nogva Heimdal Propulsion AS produserer reduksjonsgir, vridbare propeller og mer for små og mellomstore fartøy med effekter opp til 3 000 kW, og propell-diameter opp til 3,8 meter.

Heimdal reduksjonsgir

Heimdal HG-serie er robuste reduksjonsgir som brukes på fiskefartøy, arbeidsbåter, slepebåter og andre fartøy med behov for stor trekkraft og utstyr som tåler hard drift i vanskelige forhold.

Heimdal propeller

Heimdal propeller designes ved hjelp av moderne dataprogram og tilpasses hvert enkelt fartøy for å gi best mulig virkningsgrad og minst mulig støy og vibrasjoner.

Heimdal pakkeleveranse

Nogva Heimdal Propulsion AS kan levere komplette anlegg med reduksjonsgir, propell, aksel mm.

Service

Nogva Heimdal Propulsion AS tilbyr service i forbindelse med igangkjøring, forebyggende vedlikehold, reparasjoner og girrenovasjon.